Filters

Frederieke Saeijs - Ysaye: Six Sonatas - Luister Magazine

Waardering: 10 

De Nederlandse violiste Frederieke Saeijs won in 2005 de Premier Grand Prix op het Concours Long-Thibaud te Parijs. We zijn inmiddels tien jaar verder, maar het lijkt alsof deze cd direct in het verlengde daarvan is ontstaan. Om te beginnen het repertoire: de Belgische vioolvirtuoos Eugène Ysaye (1858-1931) begon zijn solosonates in de zomer van 1923. Hij droeg ze op aan zes grote vioolvirtuozen die hij persoonlijk kende. Dat waren onder anderen Fritz Kreisler, Georges Enescu, Joseph Szigeti en – u raadt het – Jacques Thibaud. Frederieke Saeijs speelt deze stukken op de Guarneri 'Ex-Reine Elisabeth', die ze in bruikleen heeft van het Nationaal Instrumenten Fonds. Die viool behoorde eerder toe aan Carlo van Nesten, een grote Belgische vioolvirtuoos, die onder meer studeerde bij Thibaud, Enescu en... Ysaye. Ysaye heeft geprobeerd om de karakters van de gekozen virtuozen in muziek te vangen en zo zijn er zes stukken ontstaan in heel verschillende stijlen, van een neoklassieke Bach voor Kreisler tot een aan flarden gescheurde en in dissonanten gedrenkte Bach voor Thibaud. Saeijs is bij mijn weten de eerste Nederlandse violist die deze werken integraal heeft opgeno­men. Ze heeft zonder meer een topprestatie geleverd die zich kan meten met internationale coryfeeën. De opnamen werden gemaakt in de Philharmonie Haarlem met Guido Tichelmans als muziekregisseur. Dat het connoisseurslabel Linn er brood in zag, zegt genoeg. De toelichting van Kolja Meeuwsen verdient een aparte eervolle vermel­ding. In één woord: grote klasse.

Luister Magazine
01 January 2016