Filters

Gothic Voices - The Dufay Spectacle - Kerk en Leven

Guillaume Dufay (1397-1474) was zonder meer de groot- ste componist van de vijftiende eeuw. Hij werd (wellicht) gebo- ren in de buurt van Beersel, maar was, zoals zijn naam aangeeft, Franstalig. Hij werd zanger, maar ook priester en kanunnik van de kathedraal in Kamerijk en zong aan vorstelijke hoven in Italië. Zijn werk, wereldlijke zo- wel als geestelijke gezangen, is het hoogtepunt van de middel- eeuwse muziek. Tegelijk opent het in zijn complexiteit een hele nieuwe wereld.

Het Britse ensemble Gothic Voices stelt in een schitterend al- bum een keur van het werk van Dufay voor. Het reconstrueerde de viering van Nieuwjaar, zo- wel feestelijk als religieus, aan en Bourgondisch hof omstreeks 1570. Centraal staat het lied Ce jour de l’an, dat in diverse inter- pretaties, ook louter instrumen- taal, wordt gebracht. Het album bevat ook enkele van de zoge- noemde isoritmische motetten die Dufay in Italië schreef, voor- beelden van de extreme virtuo- siteit die zangers (en dus hijzelf ) aan de dag konden leggen. In de laatste lijn van het motet Salve flos Tuscae plaatste hij zowaar zijn ei- gen naam, een durf die zijn pres- tige aantoont.

Een noot: we horen twee mez- zosopranen, maar wellicht gaf Dufay indertijd de voorkeur aan jongensstemmen.

Kerk en Leven
08 June 2018