Ingrid Fliter - Chopin: Preludes - SvD Kultur

Chopin sjunger med Fliters fingrar

Efter sina inspelningar av Chopins valser och pianokonserter går den argentinska pianisten Ingrid Fliter vidare med de 24 preludierna Op 28. Verk som har fått ökad popularitet bland pianister på senare år. Variationsrikedomen är lika stor som i etyderna Op 10 och Op 25, och några av preludierna som fiss-moll, b-moll och ess-dur kunde faktiskt gälla som etyder.

Innovationen blomstrar, som i ess-moll-preludiet, med genomgående två unisona stämmor. En parallell ges i b-moll-sonatens nyskapande final, vilken vännen Schumann inte tyckte var musik. Denne verkar för övrigt spöka i det dramatiska, kraftfullt utförda g-moll-preludiet.

Chopins cantilenor sjunger under Fliters fingrar, och till synes med lätthet övervinner hon svår teknik, som i b-moll-preludiet med dess rasande prestotempo. Det klingar ljusare än i Martha Argerichs eldfängda version.

En verklig pärla bland tolkningarna är f-dur-preludiet, med föredragsbeteckningen delicatissimo. Det svarar Fliter upp till, sextondelarna i högerhanden flyter fram med drömmande poetiskt lugn. Förfining ges även åt "Regndroppspreludiet". Fem mazurkor och två nocturner fyller ut skivan.

SvD Kultur
09 December 2014