Richard Egarr - One Byrde in Hande - Politiken

Richard Egarr has some really good ideas for, how Byrd’s notes from the time up till and around 1600 with its dancing rhythms and surprising shifts between major and minor – can be played, so preludes, fantasies, pavannes and gailliards work - no, not as if they were written today, but as if you suddenly found yourself at a renaissance court. Egarr has specialized not only in Early Music, but also in the keyboard instruments from the different historical eras, which fit the music and he has an understanding of what makes the music of one of the great European renaissance composers and Bach-predecessors come to life – to become a bird in the hand and not just 10 on the roof – If you will – is adorable. The scrumptious booklet with Egarr’s own texts about the music contributes to the enjoyment of having a bird in the hand – if you buy the album on CD. It’s called 'One Byrde in Hande'.

Richard Egarr har nogle virkelig gode bud på, hvordan Byrds noder fra tiden op til og omkring 1600 med deres dansende rytmer og overraskende skift mellem dur og mol kan spilles, så præludier, fantasier, pavaner og gaillarder virker … nej, ikke som om de var skrevet i dag, men som om man pludselig selv befandt sig ved et renæssancehof. Egarr har specialiseret sig ikke bare i tidlig musik, men også i de tangentinstrumenter fra de forskellige historiske epoker, der passer til musikken, og hans forståelse af, hvad der får musikken hos en af de store europæiske renæssancekomponister og Bach-forgængere til at komme til live – til at blive en fugl i hånden og ikke bare ti på taget, om man vil – er betagende. Den lækre booklet med Egarrs egne tekster om musikken bidrager til fornøjelsen ved at have en fugl i hånden, hvis man køber albummet på cd. ’One Byrde in Hande’ hedder det

Politiken
27 June 2018