William Carter - Bach Reimagines Bach - Kerk en Leven

Johann Sebastian Bach arrangeerde persoonlijk zijn werken voor andere muziekinstru- menten dan bedoeld. Het toont aan dat muzikanten toen allereerst ambachtslui waren die zich bedienden van de middelen die ze ter beschikking hadden. Luitist Carter brengt enkele schit-terende stukken van vader Bach, die ofwel door Bach zelf werden herwerkt ofwel door Carter.

Hoofdmoot is de vijfde cellosuite, BWV 1011, die omstreeks 1730 door Bach werden bewerkt tot de suite in G mineur, BWV 995. Dat toont meteen aan dat de nummering van Bachs werk niet chronologisch is. Het bewuste cellowerk was immers tien jaar ouder. Er zijn geen bewijzen dat Bach, een meester op het klavier en de viool, ook luit speelde, maar we weten wel dat hij er een bezat, een goed instrument zelfs.

BWV1006a is echter een herwerking voor luit van een oorspronkelijk werk voor viool, BWV1006. Twee eeuwen later bewerkte Sergej Rachmaninoff de uit zes deeltjes bestaande partita voor piano, maar hier een horen we een schitterende uitvoering voor luit, zoals Bach het bedoeld had. Het derde werk hoorde Bach zelf niet. Het is een arrangement van de Amerikaan Carter, die zijn carrière begon als klassiek gitarist en nu een van de beste luitspelers ter wereld is.

Kerk en Leven