Related Reviews
Gramophone
Editor's Choice: 'What a pleasure, then, to be able to welcome this Dufay recording as matching all the qualities that made Gothic Voices absolute leaders in the field.'
more >>
BR Klassik
CD-Tipp: 'For all the clarity of the presentation - and this is exemplary, even when instruments are added - the expression always comes first.'
more >>
Stemband
'Gothic Voices is geen koor, maar wel een vocaal ensemble. Hun prachtige vertolking van motetten en chansons van Guillaume Dufay, klinkt zoals in de tijd van onze grote componist.'
more >>
MusicWeb International
'...with this beautifully produced CD more instruments have been added, producing a disc of greater colour and variety...'
more >>
All Music
5 Stars
'...an attractive program of motets and chansons...Highly recommended.'
more >>
Stretto
'This beautiful performance is both vocal and instrumental, with an unparalleled technical and expressive perfection. Can not be missed!'
more >>
The Sunday Times
'The four singers of Gothic Voices, the mezzo Clare Wilkinson and a quartet of instrumentalists seem perfectly attuned to Dufay’s intoxicatingly elegant, graceful style.'
more >>

Gothic Voices - The Dufay Spectacle - Kerk en Leven


08 June 2018
Kerk en Leven
EDS

Guillaume Dufay (1397-1474) was zonder meer de groot- ste componist van de vijftiende eeuw. Hij werd (wellicht) gebo- ren in de buurt van Beersel, maar was, zoals zijn naam aangeeft, Franstalig. Hij werd zanger, maar ook priester en kanunnik van de kathedraal in Kamerijk en zong aan vorstelijke hoven in Italië. Zijn werk, wereldlijke zo- wel als geestelijke gezangen, is het hoogtepunt van de middel- eeuwse muziek. Tegelijk opent het in zijn complexiteit een hele nieuwe wereld.

Het Britse ensemble Gothic Voices stelt in een schitterend al- bum een keur van het werk van Dufay voor. Het reconstrueerde de viering van Nieuwjaar, zo- wel feestelijk als religieus, aan en Bourgondisch hof omstreeks 1570. Centraal staat het lied Ce jour de l’an, dat in diverse inter- pretaties, ook louter instrumen- taal, wordt gebracht. Het album bevat ook enkele van de zoge- noemde isoritmische motetten die Dufay in Italië schreef, voor- beelden van de extreme virtuo- siteit die zangers (en dus hijzelf ) aan de dag konden leggen. In de laatste lijn van het motet Salve flos Tuscae plaatste hij zowaar zijn ei- gen naam, een durf die zijn pres- tige aantoont.

Een noot: we horen twee mez- zosopranen, maar wellicht gaf Dufay indertijd de voorkeur aan jongensstemmen.


Bookmark and Share


Related Links

Andrew Lawrence-KingAndrew Lawrence-King
Catherine KingCatherine King
Gothic VoicesGothic Voices
The Dufay SpectacleThe Dufay Spectacle