Frederieke Saeijs - Ysaye: Six Sonatas - Klassieke Zaken

Expression without bounds

These days, it's especially the female Dutch violinists who are all the rage. Emmy Verhey has stopped, unfortunately, but everyone knows the names: the one even more successful than the other.

Frederieke Saeijs belongs in the ranks of top female violinists. She regards her interpretation of the six solo sonatas by Euge`ne Ysay¨e (1858-1931) as indicative of her artistry. Whoever listens to the CD will certainly concur.

The Belgian, one of the greatest violinists of all time, was a talented composer. Ysay¨e dedicated each sonata to a famous contemporary (Szigeti, Thibaud, Enescu, Kreisler, Crickboom, Quiroga) and tried to capture their character while composing. It resulted in a diverse portrait gallery.

These sonatas comprise his best-known work; six challenges, not only from a technical point of view, but also because they attempt to rival Bach's Sonatas and Partitas in depth. As a violinist, you have to be ‘ready', and have mastered the technique with self-evident virtuosity, but this music goes deeper.

Frederieke Saeijs realises her ambition to the full. In her seemingly effortless hands, this music soars, the intensity and expression know no bounds. It makes you wish that Ysay¨e had not stopped at six sonatas.


Original (Dutch) text:

Expressie zonder grenzen

Het zijn vooral vrouwelijke Nederlandse violisten die tegenwoordig furore maken. Emmy Verhey is helaas gestopt, maar iedereen kent de namen: De één nóg succesvoller dan de ander.

Frederieke Saeijs hoort thuis in het rijtje topviolistes. Zij beschouwt haar vertolking van de zes solosonates van Eugène Ysaÿe (1858-1931) als richtinggevend voor haar kunstenaarsschap. Wie de cd beluistert, zal dat beamen.

De Belg, een van de grootste violisten ooit, was een componist met talent. Ysaÿe droeg elke sonate op aan een beroemde tijdgenoot (Szigeti, Thibaud, Enescu, Kreisler, Crickboom, Quiroga) en probeerde al componerend ook diens karakter te vatten. Het werd een gevarieerde protrettengalerij.

Deze sonates vormen zijn bekendste werk; zes uitdagingen, niet alleen technisch, maar ook omdat ze in diepgang de Sonates en Partita's van Bach naar de kroon proberen te steken. Als violist moet je ‘eraan toe zijn', boven de techniek staan met vanzelfsprekende virtuositeit, maar deze muziek gaat dieper.
Frederieke Saeijs maakt haar ambitie helemaal waar. In haar schijnbaar moeiteloze handen krijgt deze muziek vleugels, de intensiteit en expressiviteit kennen geen grenzen. Je zou wilen dat Ysaÿe het niet bij zes sonates had gelaten.

Klassieke Zaken
01 November 2015