Filters

The Avison Ensemble - Corelli: Opus 2 & 4: Chamber Sonatas - Luister

Het uitsluitendinstrumentaleoeuvre vanArcangeloCorelli(1653-1713)geldt ongeveer als de standaardvoor de kwaliteit van de vroegebarokmuziek. De uitgaven van zijnwerk vonden in grote oplagen hunweg over heel Europa, en vooral in Engeland werd zijn muziek hooglijkgewaardeerd, ook door collega's ennavolgers (Händel maakte er geengeheim van dat zijn concerti grossisterk zijn beïnvloed door Corelli). Opdeze cd vertolkt het piepkleineAvison Ensemble (twee violen, cello,luit en klavecimbel of orgel) onderPavlo Beznosiuk de ´sonata dacamera´ die werden gebundeld alsopus 2 en 4, elk twaalf sonatesomvattend. De opzet van dezetriosonates is vrijwel steedsidentiek: een langzaam deeltje, eensnel(ler) deeltje, een langzaamdeeltje en een snel(ler) slotdeeltje.Het verkleinwoord doelt op de zeerbeperkte speelduur van de delen,zelden meer dan twee minutendurend en meestal veel korter. Hetzijn wel kettinkjes van muzikalesieraden van zeer hoge kwaliteit,een kwaliteit die meer zit in demelodische en harmonische krachten elegantie dan in virtuositeit.Beznosiuk en zijn mensen vertolkenze met grote finesse en voelbareautoriteit. Luisteradvies: niet allesachter elkaar afspelen; het idioomheeft zijn beperkingen en bij kleineporties blijft de magie overeind.

1
2
3
4
Luister
01 November 2014